Tillægsopslag: indsats for styrket dansk deltagelse i Horizon Europe

Tillægsopslag: indsats for styrket dansk deltagelse i Horizon Europe

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til at styrke dansk deltagelse i Horizon Europe gennem viden- og erhvervsklyngerne til og med 2024. Den samlede bevillingsramme for tillægsopslaget vil være på 10 mio. kr., og ansøgningsfristen er den 21. november...
Undersøgelse af virksomheders samarbejde med nationale klynger

Undersøgelse af virksomheders samarbejde med nationale klynger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennemfører lige nu en deltagerundersøgelse hos virksomheder og videninstitutioner, der har benyttet sig af de 13 nationale klyngers ydelser og aktiviteter. De to styrelser finansierer sammen det...

Food & Bio Cluster Denmark får europæisk guld for sin klyngeindsats

Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse, ECEI, har netop tildelt Food & Bio Cluster Denmark guldcertificering for sit klyngearbejde. Guldcertificeringen er en vigtig del af udviklingen til én samlet og slagkraftig klyngeorganisation for fødevare-og...

CenSec har fået guldcertificering

Danmarks nationale klynge inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, CenSec, er netop blevet recertificeret som guldklynge. Gold label opnås efter en omfattende certificeringsproces, hvor klyngens arbejdsmetoder, strategi, kommunikation, økonomi og resultater...