Ny rammeaftale for erhvervshusene

Erhvervsministeren og KL har indgået en ny aftale frem til 2023, der sætter rammerne for de tværkommunale erhvervshuse, herunder samarbejdet med klyngerne.  I afsnittet “Innovation” beskrives Erhvervshusenes samarbejde med de danske...

Temaindkaldelse: Fra kriser til konkurrencekraft

Industriens Fond efterspørger ny viden og nye værktøjer, der kan styrke danske virksomheder i mødet med kommende kriser. Kriser kommer, og kriser går. Sådan har det altid været, og sådan vil det nok også være i fremtiden. Og i en global verden,...

Nye modeller for internationalisering via klynger

Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren, og klyngeaktiviteterne finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Internationalisering er en af nøgleopgaverne for...

Europæisk støtte til grøn dansk innovation

Inden for grøn innovation er Danmark flot repræsenteret i den nyeste opgørelse om Danmarks deltagelse i Horizon 2020. Satsningen på grøn og bæredygtig innovation er en del af Europa-Kommissionens Green Deal strategi, hvor et af målene er, at Europa bliver det første...

Ny CEO for Danmarks digitaliseringsklynge er fundet

Den nationale klynge for digitale teknologier, DigitalLead, har ansat Carolina Benjaminsen som CEO. Sammen med resten af medarbejderstaben vil Carolina Benjaminsen gøre DigitalLead til landets stærkeste digitaliseringsnetværk. Læs mere:...