Strategisk samarbejde om digitalisering i energisektoren

Et strategisk samarbejde mellem klyngeorganisationerne Energy Cluster Denmark og DigitalLead skal sætte ekstra fart og fokus på den digitale omstilling af energisektoren. Samarbejdet skal blandt andet udmønte sig i flere fælles digitaliseringsevents og hackaton. Læs...
Opdateret oversigt over COSME-calls fra 2021-arbejdsprogram

Opdateret oversigt over COSME-calls fra 2021-arbejdsprogram

COSME står for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises og er EU’s virksomhedsrettede program, der har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV’ers vækst...
Nyt EUREKA Eurostars-call

Nyt EUREKA Eurostars-call

Danske klynger og innovative virksomheder med internationale projekter i støbeskeen kan nu søge midler gennem EUREKA – især fokus på grøn omstilling samt sundhed og biotek Det er det internationale netværk, EUREKA, der nu åbner for en ny runde i Eurostars-programmet....

Klyn­ger vil sam­ar­bej­de om grøn trans­port

Marlog og Energy Cluster Denmark vil i fællesskab udvikle klimaneutrale brændstoffer. Begge klyngeorganisationer ser det tværgående samarbejde og sammenkoblingen af de to sektorer som afgørende, og de har derfor formuleret en klar, fælles ambition om at skabe en...