<  Tilbage til nyhedsoversigt

1,1 mia. kr. til innovationssamarbejder på tværs af landegrænser
Nyheder 7. december 2021 af Cluster Excellence Denmark

EU-Kommissionen har netop åbnet for ansøgninger til det nye instrument Interregional Innovation Investments, der over de næste år udmønter 1,1 mia. kr. til konkrete innovationssamarbejder.

EU-Kommissionen har for første gang åbnet for ansøgninger til det nye instrument Interregional Innovation Investments (I3), som udmønter 1,1 mia. kr. i de næste to år. Instrumentet kan støtte konkrete innovationssamarbejder på tværs af landegrænser.

I første omgang efterspørger Kommissionen projekter inden for digitalisering, grøn omstilling og avanceret produktion. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022.

Kommissionen afholder virtuelt info-møde om ansøgningsrunden den 9. december 2021.

Læs mere om ansøgningsrunden og infomødet på EU-Kommissionens hjemmeside

Krav om opbakning

Ansøgere skal dokumentere opbakning fra Erhvervsstyrelsen i form af et såkaldt letter of support for at kunne søge.

Som sekretariat for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen opbakning til potentielle ansøgere ud fra følgende kriterier:

  • Partnerkredsens sammensætning understøtter arbejdsdelingen i lov om erhvervsfremme: Konsortiet involverer en eller flere af de 14 udpegede danske klyngeorganisationer. Klyngen behøver dog ikke være lead partner.
  • Ansøgningens formål er i overensstemmelse med den gældende strategi for decentral erhvervsfremme, herunder særligt de nationale styrkepositioner og spirende områder, inkl. turisme og de yderligere spirende områder udvalgt af uddannelses- og forskningsministeren.

Kontakt Erhvervsstyrelsen, hvis du har spørgsmål om kravet om opbakning: Tej Egefjord, tejege@erst.dk, 3529 1714.

Del med andre...