<  Tilbage til nyhedsoversigt

595 mio. kr. til otte stærke konsortier, der skal udvikle fremtidens lokale erhvervsfyrtårne
Nyheder 4. februar 2022 af Cluster Excellence Denmark

Otte lokale erhvervsfyrtårne er nu klar til at tage konkret form, efter at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har besluttet at støtte dem med i alt 595 mio. kr. De danske klynger har en central rolle i erhvervsfyrtårnene.

 

 

 

 

 

 

Bag de otte fyrtårne står bredt sammensatte konsortier i landsdelene. Store og små virksomheder, kommuner, erhvervshuse, videninstitutioner, erhvervsklynger, forsyningsselskaber mv. har arbejdet skulder ved skulder for at udvikle fyrtårnsvisionerne, baseret på landsdelens styrkepositioner. Konsortierne har arbejdet videre med anbefalingerne, som de syv regionale vækstteams afleverede til erhvervsministeren sidste år, og en række af anbefalingerne fra vækstteams indgår nu i de otte fyrtårnsprojekter.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udmøntning af de 595 mio. kr. fra REACT-EU går til at igangsætte konsortiernes første udviklingsaktiviteter i 2022-2023, men udviklingen af erhvervsfyrtårnene vil strække sig over en lang årrække. Regeringen har med opbakning fra et flertal af Folketingets partier afsat 1 mia. kr. over de kommende år til udvikling af erhvervsfyrtårnene.

Læs om de enkelte erhvervsfyrtårne og hvordan udmøntningen af de 595 mio. kr. er fordelt på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside.

 

 

Del med andre...