<  Tilbage til nyhedsoversigt

Anbefalinger fra regionale vækstteams offentliggjort
Nyheder 1. juni 2021 af Cluster Excellence Denmark

Regeringens syv regionale vækstteams er kommet med sine anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne, som kan bidrage til en stærk genstart efter coronakrisen. Klynger nævnes flittigt i anbefalingerne.

De regionale vækstteams består af lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I fællesskab og gennem inddragelse af lokale interessenter har de undersøgt, hvordan der bedst investeres i at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele.

Foregangsregioner og epicentre

De regionale vækstteams peger blandt andet på, at Nordjylland skal være international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv med fokus på nye, grønne løsninger. Midtjylland skal være foregangsregion inden for vandteknologi. Sydjylland skal være grøn energimetropol inden for udviklingen af fremtidens grønne energisystemer i Nordsøen. Sjælland og øerne skal være førende inden for biosolutions og grønt byggeri af megainfrastrukturprojekter. Fyn skal være internationalt epicenter for fremtidens industri inden for robotter, droner og søfart, ligesom Hovedstaden skal være verdensførende  inden for life science og velfærdsteknologi. Endelig skal Bornholm stå som Østersøens fyrtårn for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller.

Klynger anbefales på tværs af alle regioner og fyrtårne

I anbefalingerne nævnes klynger –  på tværs af alle regioner og foreslåede fyrtårne – som en vigtig aktør. Hvordan afhænger af sigtet for de foreslåede fyrtårne. Men klynger kan bl.a. gennem samarbejde om innovation på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører være med til at skabe vækst, sikre bedre offentligt-privat innovationssamarbejde og være med til koble lokale indsatser med de nationale. 

Læs anbefalingerne fra de syv Regionale Vækstteams

Læs faktaark om de regionale vækstteams

Læs nyheden fra Erhvervsministeriet

Del med andre...