Food & Bio Cluster Denmark får europæisk guld for sin klyngeindsats

Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse, ECEI, har netop tildelt Food & Bio Cluster Denmark guldcertificering for sit klyngearbejde. Guldcertificeringen er en vigtig del af udviklingen til én samlet og slagkraftig klyngeorganisation for fødevare-og...

CenSec har fået guldcertificering

Danmarks nationale klynge inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, CenSec, er netop blevet recertificeret som guldklynge. Gold label opnås efter en omfattende certificeringsproces, hvor klyngens arbejdsmetoder, strategi, kommunikation, økonomi og resultater...

Guldlabel til Copenhagen Fintech

Copenhagen Fintech, som er national klyngeorganisation for finans og fintech, har fået tildelt en ECEI guldlabel inden for “Cluster Management Excellence”. I certificeringsprocessen er klyngen blevet evalueret på 31 kvalitetsindikatorer for struktur,...

CLEAN har fået guldcertificering

Klyngeorganisationen CLEAN er blevet certificeret under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har modtaget en guld-label. I certificeringsprocessen er CLEAN blevet vurderet på 31 forskellige parametre – heriblandt struktur, finansiering og strategi – og...

Nyt kontor i Thisted styrker fødevareklyngens landsdækkende struktur

Med åbningen af Food & Bio Cluster Denmarks nye kontor i Thisted markeredes Food Cluster Thys konsolidering ind i klyngen, og Food & Bio Cluster Denmarks landsdækkende struktur er nu helt på plads. Fremover har medlemmer og andre spillere inden for fødevarer...

Food & Bio Cluster Denmark har åbnet kontor i Odense

Danmarks klynge for fødevarer og bioressourcer har åbnet nyt kontor i Odense. Klyngen har indgået en aftale med Erhvervshus Fyn om at drive en hub med specielt fokus på, hvordan robot- og droneteknologien kan kobles ind i fødevareerhvervet. Læs mere:...