<  Tilbage til nyhedsoversigt

EUs genopretningsfond: Seks sektorspor skal positionere danske løsninger
Nyheder 1. juli 2021 af Cluster Excellence Denmark

Udrulningen af EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro skaber store muligheder for danske virksomheder på markederne i Europa. Flere klynger har givet input til handlingsplanerne for de enkelte sektorspor.

For at hjælpe de danske virksomheder med at gribe eksportmulighederne under EU’s genopretningsfond har Udenrigsministeriet indgået et partnerskab med et bredt udsnit af danske erhvervsorganisationer og eksportfremmeaktører. Partnerskabet er struktureret omkring seks sektorspor med fokus på henholdsvis energi, energieffektivitet, vand/forsyning, digitalisering, sundhed/healthtech og fødevarer/landbrug.

De enkelte sektorspor har til formål at skabe stærke platforme, som kan være med til at positionere danske løsninger på markederne og derved skabe et solidt afsæt for, at danske virksomheder kan byde ind på genopretningsprojekterne i de enkelte medlemslande.

Flere klynger har givet input til handlingsplanerne for de enkelte sektorspor. Handlingsplanerne er indeholdt i dokumentet “EU’s genopretningsfond: Rammen for den danske eksportfremmeindsats”, hvor man kan læse om de overordnede rammer samt de konkrete, detaljerede handlingsplaner for hver sektor og hvert land.

Læs mere om fonden og handlingsplanerne: https://thetradecouncil.dk/eugenstart

Del med andre...