<  Tilbage til nyhedsoversigt

Handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s grønne programmer
Nyheder 15. december 2021 af Cluster Excellence Denmark

Ny handlingsplan beskriver, hvordan dansk deltagelse i EU’s grønne programmer skal fremmes. Klynger er nævnt en del gange i planen.

Danmark har høje ambitioner for den grønne omstilling. Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveauet. EU’s programmer giver mulighed for at understøtte den grønne omstilling i Danmark og resten af EU på tværs af politik- og sektorområder. Når danske aktører deltager i de grønne programmer, får de adgang til essentiel viden, samarbejde og netværk, som gør det muligt at videreudvikle danske styrkepositioner, produkter og services og få adgang til nye markeder.

Handlingsplanen beskriver, at Danmark har et rigtig godt udgangspunkt med mange relevante forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner på det grønne område, Klynger er nævnt som aktør i initiativer både under Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs handlingsplanen til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer

Del med andre...