<  Tilbage til nyhedsoversigt

Internationale kongresser udgør stort potentiale for danske virksomheder
Nyheder 17. september 2020 af Cluster Excellence Denmark

100.000 besøgende internationale forskere udgør et markant uudnyttet potentiale for danske virksomheder, skriver Danmarks nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, i dette indlæg. MeetDenmark ser klyngerne som et vigtigt forbindelsesled mellem virksomhederne og kongresbureauerne/kongresserne.

Hvert (normalt) år kommer over 100.000 internationale forskere, specialister og beslutningstagere til kongres i Danmark. Når verdens førende viden kommer til landet, skaber det et markant potentiale for at styrke innovation og vækst i danske virksomheder. Men det er desværre ikke mange virksomheder, der har kendskab til hverken potentialet eller mulighederne.

Danmarks nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, arbejder for at skabe et tættere samspil mellem danske virksomheder og de internationale kongresdelegerede både før, under og efter kongresserne. Et tættere samspil gør det muligt for virksomhederne at opdyrke nye internationale netværk og samarbejder, som kan bidrage til ny viden, styrket innovation, talenttiltrækning samt profilering af dem og deres løsninger.

Konkret foregår indsatsen ved at de danske kongresbureauer i VisitAarhus, VisitAalborg, Inspiring Denmark/Destination Fyn og Wonderful Copenhagen forsøger at identificere og engagere virksomheder, der arbejder inden for en given kongres’ fagfelt. Det kan spænde helt fra start-ups til globale koncerner. Endvidere kontaktes relevante myndigheder samt videns-, interesse- og klyngeorganisationer. Involvering af interesserede aktører foregår enten ifm. kongresbureauernes bud på kongressen, eller efter den er vundet til landet.

De interesserede aktører samles til en orientering om indsats og potentialer og efterfølgende faciliteres en proces, hvor aktørerne enten selvstændigt eller i grupper kan udvikle og forberede konkrete aktiviteter, der kan skabe den effekt, de selv ønsker. Konkrete aktiviteter kan fx være ’Technical Tours’, hvor udvalgte kongresdelegater inviteres på besøg hos deltagende virksomheder mhp. at skabe nye kontakter og ’showcase’ virksomhedernes løsninger. Det kan også være VIP matchmaking-arrangementer af faglig eller social karakter, hvor udvalgte deltagende virksomheder kan skabe netværk med særligt inviterede kongresdelegater. Det kan være en talenttiltrækningsreception, hvor deltagende virksomheder kan få kontakt til de bedste internationale talenter inden for deres felt. Eller det kan ’blot’ være pavilloner på kongressen, hvor de deltagende virksomheder kan fremvise deres løsninger. Mulighederne er mange.

Som nævnt kender kun få danske virksomheder til mulighederne, og omvendt har de danske kongresbureauer et relativt begrænset kendskab til virksomhederne. MeetDenmark ser derfor meget gerne, at klyngerne får en rolle som vigtigt forbindelsesled mellem virksomhederne og kongresbureauerne/kongresserne. MeetDenmark vil i den kommende tid tage kontakt for en uddybende snak om potentiale og mulighederne ifm. kommende kongresser.

Del med andre...