<  Tilbage til nyhedsoversigt

Midler til styrket klyngeindsats i Region Sjælland
Nyheder 5. juli 2021 af Cluster Excellence Denmark

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til en styrket klyngeindsats i Region Sjælland, som et tillægsopslag til klyngeprogrammet “Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

Tillægsopslaget giver de 14 udpegede klynger mulighed for at søge om midler til styrkelse af klyngeindsatsen i Region Sjælland i samarbejde med relevante aktører i regionen. 

Med opslaget ønsker Styrelsen at understøtte et landsdækkende klyngelandskab, hvor også virksomheder og videninstitutioner i Region Sjælland er aktive i klyngesamarbejdet med henblik på styrket innovationsindsats i regionen.

Ansøgningsfrist er mandag den 27. september 2021 kl. 12:00.

Se materialet til tillægsopslaget: 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2021/tillaegsopslag-til-klyngeprogrammet-innovationskraft-danske-klynger-for-viden-og-erhverv-2021-2024-til-indsats-i-region-sjaelland

Del med andre...