<  Tilbage til nyhedsoversigt

Nordic Circular Economy Playbook
Nyheder 7. april 2021 af Cluster Excellence Denmark

Nordic Circular Economy Playbook er et nyt værktøj for produktionsindustrien, der skal hjælpe virksomheder med at omstille sig og tage cirkulære forretningsmodeller i brug.

Circular Economy Playbook præsenterer flere forskellige typer cirkulære forretningsmodeller, som kan bruges af de forskellige aktører i værdikæden. Værktøjet indeholder praktiske redskaber, eksempler og teori. 

Værktøjet er udarbejdet af Nordic Innovation og baseret på workshops i 2019 og 2020 i samarbejde med Accenture og Sitra samt Finnish Playbook by Sitra, Technology Industries of Finland og Accenture. 

Vil du vide mere om værktøjet, holder Nordic Innovation et lanceringswebinar tirsdag den 13. april kl. 12-13.
Læs mere om webinaret.

Del med andre...