<  Tilbage til nyhedsoversigt

Nye principper og anbefalinger om forskningsbaseret samarbejde
Nyheder 1. februar 2021 af Cluster Excellence Denmark

Danske Universiteter har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en række nye principper og anbefalinger, som skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen. Det har været helt centralt i arbejdet at sikre forskningens troværdighed og uvildighed.

Principperne kommer blandt andet som konsekvens af, at universiteterne i de senere år har udvidet og øget samarbejdet med omverdenen betragteligt. Således er de eksterne midler på universiteterne næsten fordoblet over de seneste 10 år.

Det eksterne samarbejde er værdifuldt for alle parter. Men med et stigende omfang og en øget kompleksitet, er der også behov for at sætte tydelige hegnspæle, så rollefordelingen i samarbejdet fastholdes, og forskningens uvildighed bevares.

De nye principper og anbefalinger sigter på at give parterne en klar rettesnor, så de bedre kan forstå og fastholde egne roller og ansvarsområder igennem et forskningssamarbejde eller i en situation, hvor universitetsansatte forskere yder rådgivning til eksterne parter.

Læs principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning her

Del med andre...