<  Tilbage til nyhedsoversigt

Nyt digitalt overblik over Danske Testfaciliteter
Nyheder 1. april 2022 af Cluster Excellence Denmark

I dag lanceres en ny digital platform, hvor virksomheder, klyngeorganisationer, universiteter m.fl. kan fremsøge test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter i Danmark.

Platformen Danske Testfaciliteter er tilgængelig som en del af Virksomhedsguiden, Erhvervsstyrelsen: virksomhedsguiden.dk/testfaciliteter

Hvad kan det nye kort?

Det digitale kort giver et unikt overblik over danske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Kortet – og databasen bag – rummer ved lanceringen knap 400 faciliteter. Og det skal løbende udvides og udbygges.

Overblikket skal gøre det nemt for primært danske virksomheder, men også myndigheder, erhvervsfremme aktører m.fl. at finde relevante faciliteter – og på den måde understøtte udviklings- og innovationsaktiviteter.

Hvorfor et digitalt kort?

Den danske erhvervsstruktur er domineret af mindre virksomheder, som kun i begrænset omfang har mulighed for at etablere og drive egne faciliteter til test af nye teknologier og produkter. Det er derfor afgørende for fremtidig vækst, at danske virksomheder får bedre muligheder for at udvikle, teste og demonstrere nye produkter og services. Det forudsætter ét transparent og lettilgængeligt digitalt værktøj, hvor virksomheder kan få adgang til opdateret information om tilgængelige test- og udviklingsfaciliteter.

Hvad er en testfacilitet?

Faciliteterne i det digitale værktøj er fysiske eller virtuelle miljøer, hvor brugere fra fx virksomheder, myndigheder og erhvervsfremme aktører kan udføre eller få udført test, demonstration og/eller udvikling af nye produkter, services, processer eller organisatoriske løsninger. Faciliteterne tilbyder service og assistance i forbindelse med brug og kan tilgås efter aftale.

Hvem står bag?

Kortlægningen er initieret af Forskningsalliancen – som består af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Dansk Industri (DI), Dansk Metal og Ingeniørforeningen (IDA). Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Læs mere om projektet eller tilføj testfacilitet

Del med andre...