<  Tilbage til nyhedsoversigt

Nyt EUREKA Eurostars-call
Nyheder 14. september 2021 af Cluster Excellence Denmark
Danske klynger og innovative virksomheder med internationale projekter i støbeskeen kan nu søge midler gennem EUREKA – især fokus på grøn omstilling samt sundhed og biotek

Det er det internationale netværk, EUREKA, der nu åbner for en ny runde i Eurostars-programmet. Det er skræddersyet til at bringe innovative virksomheder, GTS’er, universiteter, hospitaler og andre partnere sammen i projekter på tværs af landegrænser imellem de 45 medlemslande. Kredsen tæller ud over alle EU-medlemslande også yderligere, europæiske lande og lande på andre kontinenter, fx Israel, Sydkorea og Canada.

Således kunne fx de danske innovationscentre i Tel Aviv, Seoul og i München spille en rolle i at afdække en partnerkreds.

Det aktuelle opslag har særligt fokus på grøn omstilling og på sundhed og biotek.

Innovationsfonden er National Funding Body i Danmark. Find opslag med de specifikke danske kriterier her https://innovationsfonden.dk/da/programmer/internationalt-samarbejde/eurostars-iii-call-1

Opslaget er en mulighed for innovative SME’er til at:

  • lede internationale projektkonsortier, og
  • samarbejde om markedsdreven R&D og innovationsprojekter med ligesindede partnere og vækste deres virksomhed.

Læs mere om EUREKAs Eurostars III call: https://www.eurekanetwork.org/eurostars/

 

Yderligere info:

Frist for ansøgninger er den 4. november 2021. Hvis tiden er knap, så fortvivl ikke! Fra 2022 og fremad forventes to årlige Eurostars runder (med skiftende kriterier, fokus og funding).

Innovationsfonden kan co-fonde op til €300.000 pr. dansk partner, dog maximum €500.000 til alle danske partnere i en ansøgning.

Del med andre...