<  Tilbage til nyhedsoversigt

Temaindkaldelse: Fra kriser til konkurrencekraft
Nyheder 26. januar 2021 af Cluster Excellence Denmark

Industriens Fond efterspørger ny viden og nye værktøjer, der kan styrke danske virksomheder i mødet med kommende kriser.

Kriser kommer, og kriser går. Sådan har det altid været, og sådan vil det nok også være i fremtiden. Og i en global verden, hvor dansk erhvervsliv i vidt omfang har samarbejder, markeder og produktionsfaciliteter i udlandet, bliver danske virksomheder i stigende grad eksponeret for mange typer af kriser. Ofte trækker kriserne et spor af kuldsejlede virksomheder efter sig og erhvervslivet efterlades i chok, når stormen endelig løjer af. 

Derfor søsætter Industriens Fond nu en temaindkaldelse med fokus på kriser og konkurrencekraft. Herigennem efterspørges nye projektidéer, der kan styrke små og mellemstore virksomheders evne til at håndtere krisetilstande på den globale scene og desuden hjælpe dem med at gribe de muligheder for nytænkning, omstilling og innovation, som kriser kan føre med sig.

Industriens Fond indkalder ansøgninger inden for to projektspor: 

  • Robusthed mod usikkerhed
  • Værdiskabelse i usikkerhed

Ansøgningsfristen er den 9. april 2021 kl. 12:00.

Læs hele temaindkaldelsen og se formalia og ansøgningsskema.

Temaindkaldelsen præsenteres på et webinar den 8. februar. Læs mere om webinaret.

Del med andre...